İngiltere Aile Birleşimi Sınavı Nedir, Ne İçin Kullanılır?

01.03.2023
İngiltere Aile Birleşimi Sınavı Nedir, Ne İçin Kullanılır?

İngiltere aile birleşimi sınavının yapılması eşi İngiltere’de olan ve bu nedenle vize başvurusunda bulunan kişilere yöneliktir. İngiltere aile birleşimi sınavı ile birlikte iki yıllık evli olan kişilerin bir arada yaşamaları sağlanmış olmaktadır.

Aile birleşimi yapılması aynı zamanda belirli şartlara bağlı tutulmaktadır. Bu şartların balında dil yeterliliği geldiği için vize başvurusu esnasında da A1 düzeyinde bir dil yeterliliğinin belgelenmesi gerekmektedir. 

Dil yeterliliği herhangi bir kurs tarafından alınan sertifikalar ile yapılamamaktadır. Yalnızca İngiltere konsoloslukları üzerinden yapılacak olan yönlendirmeler ile IELTS Life Skills sınavına girilmesi zorunlu tutulmaktadır. 

Bu sınava girmeden kendi sertifikası üzerinden geçerlilik almak isteyenler için ise yine aynı dil merkezleri üzerinden akredite işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Akreditasyon işlemleri yalnızca nitelikli eğitim veren kurslar ya da lisans programları için yapılabilmektedir. 

Aile birleşimi vizesi esnasında alının temel seviye yeterlilik belgesi, yerleşim izni için yeterli olmamaktadır. İngiltere’de yaşamaya başlandıktan sonra da A2 ve B1 sınavlarına girilmesi gerekmekte ve bu sınavlar üzerinden beşinci yıl sonunda vatandaşlık hakkı elde edilmiş olmaktadır.

Her üç sınav kategorisi içerisinde de farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Yalnızca B1 sınavı konuşma ve dinleme üzerine değerlendirme sağlarken diğer sınavlarda yazılı performansın da belirli oranda önemli olduğu bilinmektedir. 

İngiltere Evlilik Vizesi

İngiltere evlilik vizesi aynı zamanda aile birleşimi vizesi olarak da adlandırılmakta olup iki yıllık evli olan çiftlerin bir arada yaşamaları için aldıkları vizedir. Bu vizeye başvuru yapılabilmesi için başvuru tarihi itibariyle iki yıllık evlilik süresinin doldurulmuş olması gerekmektedir. 

İngiltere evlilik vizesi başvurularında gerekli şartları sağlamayanlar için olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak yeniden vize başvurusunda bulunulması gerekeceği için ilk aşamadaki sürecin dikkatli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. 

Evlilik vizesi ya da diğer adıyla aile birleşimi vizesi yeni evlenecekler için başvuru kabul etmemektedir. Bu durumda olanların başvuruları nişanlılık vizesi kategorisinde yer almakta olup şartları ya da kriterleri birbirinden farklı olmaktadır. 

İngiltere Evlilik Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere evlilik vizesi almak için ilk olarak konsolosluklar tarafından beyan edilen şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanıyor olması halinde ise gerekli adımların sırasıyla takip edilmesi önemlidir. 

Başvuru sürecinden önce dil yeterliliği olduğunu düşünenlerin daha önceden yetkin bir kurumdan aldıkları dil sertifikasını akredite ederek kurum için uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda herhangi bir A1 sertifikası başvur için yeterli olmamaktadır. 

Dil yeterliliği olmayanların da vize başvurusundan önce ilgili dil merkezlerine giderek sınava girmeleri ve sınav sonucunda alacakları sertifikalar ile konsolosluk birimlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvurular esnasında gerekli olan şartların ve evrakların eksiksiz bir biçimde tamamlanması durumunda başvuruların sonuçlanması için ortalama üç ay süre beklenmesi gerekebilir. Fakat süreç içerisindeki işleyişe bağlı olarak daha erken sonuçlanmalar da olabilmektedir. 

İngiltere Evlilik Vizesi Şartları Nelerdir?

İngiltere evlilik vizesi alma şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Çiftlerin 18 yaşını geçmiş olmaları ve evliliklerinin de iki yılını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • İngiltere’ye gitmek için başvuru yapan kişinin gerekli dil yeterliliğini sunan A1 sertifikasını başvuru sürecinden önce edinmiş olması gerekir. 
 • İngiltere’de ikamet etmekte olan eşin gelir durumuna ilişkin olarak yapmış olduğu beyanda minimum yıllık 18.000 pound gelirini belgelendirmesi gerekmektedir. 

Tüm bu şartları sağlayanların aynı zamanda İngiltere aile birleşimi sınavı sonucunda gerekli başarıyı de elde etmiş olmaları önemlidir. Başvuru evraklarının tam olmasına rağmen yeterli dil seviyesini belgeleyemeyen kişiler başvuru yapamamaktadır. 

Evlilik vizesi olarak bilinen bu kategori içerisinde vize evraklarını incelemekte olan birim aynı zamanda vizenin onayını da vereceği için mutlaka başvuru esnasında evrakların tam olduğundan emin olunması gerekmektedir. 

İngiltere Evlilik Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

İngiltere evlilik vizesi için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Vizenin başvurusunun yapılma gerekçesini sunan vize başvuru formu
 • Tarih olarak geçerliliği bulunan pasaport 
 • Biyometrik fotoğraf 
 • Başvuru yağan kişinin vatandaşlık belgesi ya da başvuru yaptığı ülkeden alınacak oturum izni 
 • Evlilik durumunu beyan eden belge 
 • Her iki kişi için de eğitim ve çalışma durumu beyanları 
 • A1 Yeterliliğini beyan eden onaylı dil merkezlerinden alınmış sertifika 
 • İngiltere’de yaşayan eşin gelir durumunu gösteren maaş bordrosu ya da iş yeri bilgileri 
 • İngiltere’de yaşayan eşin banka hesap dökümleri, vergi ödemelerini yaptıklarına ilişkin beyan, varsa mülk bildirimi 
 • Varsa önceki evliliklerine ilişkin nüfus dökümleri
 • Evliliklerinin gerçek olduklarını beyan eden düğün, nişan gibi tören fotoğrafları 
 • İki yıldır gerçek bir evlilik sürdürüldüğünü gösteren mesajlaşmalar ya da yazışmalar ile ilgili döküm 

Tüm bu evraklar aile birleşimi yapılmasına onay verilmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle evrakların fazla olduğu düşünülmeden konsolosluk birimlerinin yaptığı incelemelere ilişkin tüm dökümlerin teslim edilmesi gerekmektedir. 

Konsolosluklar öncelikli olarak evliliğin gerçeklik durumunu ve sonrasında çiftin İngiltere’de ortalama geçim düzeyinde yaşamlarını sürdürebilir olmalarını incelemektedir. Bu nedenle hazırlanacak dökümlerin de bu konuları destekler nitelikte olması önemlidir.

İngiltere Aile Birleşimi Vizesi 

İngiltere aile birleşimi vizesi almak isteyenlerin başvuru sürecinde gerekli olan evraklarını teslim ederken eşlerden her ikisinin de sürece dair belgelendirme yapacaklarını bilmeleri gerekmektedir. 

Aile birleşimi vizesi diğer vize kategorilerinden farklı olarak kişilere İngiltere oturum hakkı vereceği için detaylı incelemeler yapılmaktadır. Bu nedenle aile birleşimi vizesi başvurusundan önce tarafların bu vize için gerekli olan şartları sağlamaları gerekmektedir. 

İngiltere’de yaşayan eşin maddi gelir düzeyini uygun bir hale getirmesi ev başvuru yapacak olan eşin de dil seviyesini konsoloslukların istemiş olduğu şekilde tamamlaması süreci destekleyen unsurlar olacaktır. 

İngiltere Aile Birleşimi Nedir?

İngiltere aile birleşimi, İngiltere oturumu olmaması nedeniyle iki yıllık evliliğini ayrı olarak sürdürmekte olan kişiler için İngiltere tarafından sunulmakta olan bir olanaktır. Aile birleşimi yapmak isteyenlerin aile birleşimi vizesine başvuru yapmaları ve bu başvuru şartlarını sağlamaları halinde İngiltere’de yaşama hakkı elde etmeleri mümkün olmaktadır.

İngiltere aile birleşimi, nişanlılık ya da yeni evlilik durumlarında alınan vizelerden farklıdır. Bu vizelerde yeni yapılacak olan bir evlilik olduğu için daha zorlayıcı şartlar belirlenirken, iki yıllık evliliği olanlar için aile birleşimi vizesi ile süreç kolaylaştırılmaktadır. 

İngiltere Aile Birleşimi B1 Vatandaşlık Sınavı

İngiltere aile birleşimi B1 vatandaşlık sınavı aile birleşimi için başvuru yapıp onay aldıktan sonra ortalama beş yıl boyunca İngiltere’de yaşayanlar için süresiz oturum hakkı veren bir sınav olarak bilinmektedir. 

B1 sınavı öncesinde otuz ay boyunca İngiltere’de yaşamış olanlara yönelik A2 sınavından başarı elde edilmesinden sonra otuz beş ay daha oturum süresi hakkı tanınmaktadır. B1 sınavı tüm bu hakların sonrasında süresiz olarak yaşama hakkı elde etmek için yapılmakta olan dil yetkinlik sınavıdır.

İngiltere aile birleşimi sınavı olarak bilinen üç farklı sınav bulunmaktadır. B1 sınavı da bu aşamaların üçüncüsü olması nedeniyle daha fazla yetkinlik becerisi ölçen bir sınav olarak hazırlamaktadır. Diğer sınavlardan farklı olarak konuşma ve dinleme becerisi üzerinden detaylı değerlendirmeler yapılarak sonuçlar paylaşılmaktadır.

Tümü